top of page

THE ONE CONFERENCE


Lucia-me & J.Chang PH.D.

THE ONE konferencia privítala stovky ľudí, ktorí sa zaoberajú životným štýlom svojho druhu. Holistický prístup k zdraviu, neinvazívny prístup k starnutiu, pozitívny prístup k životu. Len ťažko uveriteľné? Pre mňa bolo ťažko uveriteľné stáť po boku vedca svetového významu, Josepha Changa PH.D.

Predstavujem vám osobnosť, ktorá stojí za vedou a výskumom prírodných medikamentov na liečbu rakoviny mozgu či artritídy. Predstavujem Vám osobnosť, vďaka ktorého výskumu a práci, dokáže ľudské telo prijať transplantované orgány.

Napriek jeho všeobecnej významnosti, pokora, slušnosť, otvorenosť a uvedomelosť sú vlastnosti ľudskosti, ktorá sa zračí v jeho postoji k verejnosti.

S hlbokou úctou..., Lucka @nuluciame

bottom of page