Lucia-me & strach

Kvôli strachu utekáme, vzdávame sa dosiahnutého úspechu. Kvôli strachu sa uchyľujeme ku klamstvám. Existuje len jediný spôsob ako strach prekonať.

Rozpoznať ho a postaviť sa mu.

 

STRACH

Strach je typický ženský mechanizmus.

Umožňuje nám udržať si odstup a následne prijať v prípade potreby preventívne opatrenie, dať sa na útek alebo v najhoršom prípade sa vzdať.

 

HNEV

Hnev je naopak mužskej povahy.

Je v ňom agresivita, násilie. Ovláda človeka v zlomku sekundy a dokáže mu absolútne zatemniť rozum. Ide o prudký impulz. Ako keby nejaká mohutná sila nútila človeka do boja či obrany napriek tomu, že nie je v ohrození života.

zena a muž @nuluciame

"Nemôžeš byť sama sebou pokiaľ nepochopíš, že oba druhy pocitov, strach aj hnev v tebe driemu. Miluj sa taká aká si. Prijmi sa taká aká si. Krízové situácie ťa skúšajú. Chceš plakať? Vyplač sa! Chceš kričať? Krič! Pusť emóciu. Preži ju do samého dna. To, čo považuješ za nešťastie, nie je často trestom, ale výzvou, prostredníctvom ktorej život hovorí:"Haló! Preber sa! Urob niečo!"

SI SKUTOČNÁ ŽENA!

Neprestávaj a hovor si to stále dokola. Zdvihni hlavu, vystri sa, upriam pohľad vpred a nájdi správnu rovnováhu. Prežitá emócia tebou otrasie ale ty sa postav a choď ďalej."

žena vlčica @nuluciame

@nuluciame, s láskou, Vaša Lucka