top of page

FAKTORY STARNUTIA

Existujú tri spôsoby, ako merať výšku veku:

CHRONOLOGICKY - starnutie podľa kalendára

BIOLOGICKY - ako staré je telo podľa kritických životných znakov a procesov na bunkovej úrovni.

PSYCHOLOGICKY - ako starí sa cítime.

grandma and @nuluciame

Pevne daný je chronologický vek, ktorý je aj najmenej spoľahlivý. Je to len číslo.

Biologický vek má taktiež obmedzenú vypovedaciu schopnosť o danom človeku a jeho veku. Avšak na rozdiel od biologického, jeho výšku vieme meniť v závislosti od fyzickej a zdravotnej kondície. Napríklad pravidelné fyzické cvičenie môže zvrátiť desať najtypickejších príznakov biologického starnutia, vrátane vysokého krvného tlaku, prebytočného tuku, narušenej rovnováhy cukru a úbytku svalovej hmoty.

Tretí vek, psychologický, je ale najflexibilnejší. Neexistujú dvaja ľudia na planéte Zem, ktorí by mali absolútne zhodný psychologický vek.

 

ROZVÍJAJME

Pokiaľ sa chceme dožiť dlhovekosti v dobrej duševnej aj fyzickej kondícii, mali by sme sa riadiť istým postojom k životu, ktorý môžem zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 • šťastné manželstvo (alebo uspokojivý dlhodobý vzťah),

 • uspokojenie v práci,

 • pocit osobného šťastia,

 • schopnosť sa smiať,

 • uspokojivý sexuálny život,

 • schopnosť tvoriť a udržiavať priateľstvá,

 • pravidelný denný režim,

 • pravidelný pracovný režim,

 • každoročne aspoň týždňová dovolenka,

 • pocit, že máme kontrolu nad svojim vlastným životom,

 • príjemný spôsob ako tráviť volný čas, uspokojujúce koníčky,

 • optimizmus ohľadne budúcnosti,

 • pocit finančného zabezpečenia, pocit dostatočných finančných prostriedkov.

@nuluciame family
 

NEHOVORME "JA" "MôJ" "MNE"

Život má schopnosť zahrať na naše smutné aj šťastné struny. Život sa mení v sekunde za rôznorodých okolností a my veľakrát pozorujeme vlastné životy z pohľadu diváka.

Existuje veľmi neobvyklá štúdia, ktorá poukazuje na skupinu ľudí, z ktorej asi tretina trpela srdcovo-cievnymi ochoreniami. Experiment dokazoval fakt, že ľudia, ktorí trpeli na tento druh ochorenia, používali vo svojej komunikácii slová ako "ja", "môj", "mne" omnoho častejšie ako zdraví ľudia.

 

ČÍM MENEJ OTVORÍME SRDCE OSTATNÝM,

TÝM VIAC NAŠE SRDCE TRPÍ.

Najlepším liekom je pozorne načúvať ostatných, venovať ľuďom svoj čas a energiu a vynaložiť úsilie aj z iného dôvodu ako len kvôli uspokojeniu svojich vlastných potrieb.

@nuluciame family
 

Kvantifikovaný výskum spoľahlivo dokázal, že biologický vek zodpovedá psychologickému. Zoznam kladných psychologických vplyvov, slov ako šťastný, uspokojivý, príjemný sú veľmi komplexné osobné faktory. Keď povzbudzujeme a živíme svoj vnútorný život, využívame sily vedomia k obrane proti starnutiu v jeho príčinách v zdroji. Naproti tomu posuny vo vedomí v smere apatie, beznádeje a neuspokojení, zrýchľujú proces telesného chátrania a ochabnutia.

 

VYVARUJME SA

 • depresiám,

 • neschopnosti vyjadriť emócie,

 • pocitu, že je človek neschopný zmeniť sám sebe a svoje okolie,

 • osamelého života,

 • samoty, absencie blízkych priateľov,

 • neexistencie pravidelnej rutiny v dennom živote,

 • neexistencie pravidelnej pracovnej rutiny,

 • nespokojnosti s prácou,

 • nutnosť pracovať viac ako 40h týždenne,

 • finančných ťažkostí, zadĺženia,

 • príležitostných alebo neustálych starostí,

 • ľútosti nad obetami z minulosti,

 • podráždenosti, častých vzplanutí hnevu alebo naopak neschopnosti vyjadriť svoj hnev,

 • kritiky voči sebe či ostatným.

Prajem VÁM krásne starnutie! S láskou, Lucia @nuluciame

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše