top of page

SYMBOLY MANŽELSTVA


Lucia-me & manžel

Slovo manželstvo vzniklo v matriarchálnej spoločnosti a základ slova pramení zo slova matriz, čo znamená hlavný, materský, regenerujúci, reprodukčný, tvorivý, prinášajúci osvietenie. Jeho cieľom je duchovné povznesenie ľudskej bytosti.MANŽELSTVO JE ŠKOLA, KDE SA MUŽ UČÍ MILOVAŤ A ŽENA JE MU V TOM UČITEĽKOU.

V patriarchálnej spoločnosti je to len legálna zmluva ktorá kryje ekonomické, sociálne a právne záujmy. Otázkou je, prečo sa toľko mladých manželstiev rozpadá.

Komunikácia?

Neschopnosť vzájomného rešpektu či úcty?

Kde je láska a kde je vernosť?


Láska

je spojenie dvoch duší na troch úrovniach.

Myslenia, citov a vôle. Skutočný jeden celok.


Vernosť

je založená na troch kultúrnych pilieroch.

Viera, povinnosť a počestnosť.

Vernosť, ktorá sa rodí zo slobodnej vôle človeka, ho nerobí otrokom, ale vlastným pánom, pretože v tomto prípade človek nasleduje svoje vlastné srdce.

"AK BUDEŠ VERNÝ SÁM K SEBE, NEMÔŽEŠ BYŤ NEVERNÝ ŽIADNEMU ČLOVEKU" Citát Boženy Němcovej

Muži a ženy hľadajú vo svojich partneroch niekoľko špecifických vlastností,

prejavov, symbolov.

@nuluciame in love

MUŽ HĽADÁ V ŽENE TRI SYMBOLY: DOMOV, ÚSMEV, JEDLO, SEX

  1. Osobu, ktorá je schopná premeniť dom v domov. Je schopná domácnosť zariadiť, opravovať a premeniť v hniezdočko lásky, v ktorom by muž našiel radosť a chuť zo života.

  2. Žena by mala byť osobnosťou s pozitívnym prístupom. Chytrá, sebavedomá a veselá. Má mať zmysel pre humor, životné nadšenie a pri jednaní s ostatnými by mala byť vyrovnaná a spoločenská. Vtedy sa muž cíti dôležitý a hrdý.

  3. Jedlo a pitie. Mnoho žien získalo svojich mužov cez žalúdok.

  4. Štvrtý symbol, ktorý muži v žene hľadajú, no nepriznajú si to, je to, aby mala rada sex. Nemala by mať zábrany, mala by k nemu pristupovať s humorom a múdrosťou. Mala by byť zmyselná, nežná a skúsená v posteli.


"DOBRÁ ŽENA MUŽA POLEPŠÍ, ZLÁ Z NEHO UROBÍ DAREBÁKA." Citát starej mamy Aničky

@nuluciame in love

ŽENA HĽADÁ V MUŽOVI TIETO SYMBOLY: PRUŽNOSŤ, ISTOTU,

REČ PREJAVU A REČ TÚŽBY

  1. Veselého, pozitívneho človeka, ktorý je schopný postaviť sa každodenným situáciám a vie riešiť problémy.

  2. Muž musí dať žene istotu. Fyzickú, materiálnu, citovú, nejaký druh istoty.

  3. Muž musí byť spoločenský. Musí byť komunikačne zdatný a to hlavne voči samotnej žene.

 

Muž musí ženu milovať. Túžiť po nej. Rešpektovať ju. Zahrňovať ju nežnosťami a citmi.

Žena potrebuje cítiť, že je nepostrádateľnou súčasťou jeho života.

 

Romantické, ideálne až utopistické?

Nutnosť pracovať na vzájomnom vzťahu je bezpodmienečný a každodenný, systematický proces. Neexistuje ideálne manželstvo a sú situácie, ktoré posilňujú alebo otupujú trvanie. Sila vzájomného odhodlania zotrvať a budovať manželský a rodinný život je v rukách oboch partnerov. Vplyv okolia, moderného štýlu spolunažívania a informácií, čo všetko môžeme zažiť a prežiť, je tlakom ale aj povzbudením. Rozvodovosť stúpa a pojem vzájomného rešpektu a prejavu, má klesajúcu tendenciu. Preto len silné páry, ktoré prežili turbolenciu z akéhokoľvek dôvodu, majú šancu dať ďalšej generácii, vhodný vzor rodiny.

Symboly manželstva nie sú návod, sú pojmom možností.

@nuluciame, s láskou Vaša Lucka