top of page

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY VYRÁBANÉ PRÍSNYM PROCESOM KVALITY 6S

Definícia: "Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii."

 

DOPLNKY VÝŽIVY

Výživové doplnky nájdete v lekárňach, hemží sa nimi celý internet a ponúkajú ich aj rôzni predajcovia sľubujúci zázraky na počkanie. Je ľahké im uveriť.

Výživové doplnky NEPODLIEHAJÚ PRIAMEJ KONTROLE kvalitatívnych či kvantitatívnych vlastností prípravu. Pri uvedení výživového doplnku na trh je nutné iba poskytnúť doklad o zložení od výrobcu a doklad o zdravotnej bezpečnosti, teda laboratórnu analýzu z akreditovaného pracoviska na mikrobiológiu, patogény a ťažké kovy.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY NEMUSIA OBSAHOVAŤ KLINICKÉ TESTY. Obyčajne klinické skúšanie trvá niekoľko rokov a musí dokázať, že produkt robí to, čo výrobca tvrdí. Zároveň musí dokázať, že riziká spojené s jeho užívaním sú výrazne menšie než prínos. Ak sa to nepodarí, obrovské náklady na klinické skúšanie sú zmarené. Produkt nesmie na trh.

 

PROCES KVALITY VÝROBY 6S PRE EXKLUZÍVNE VÝŽIVOVÉ PRODUKTY S NAJVYŠŠOU KONTROLOU ICH DLHODOBÉHO UŽÍVANIA. CERTIFIKÁCIA PRODUKTU PRE NAŠE ZDRAVIE NEVYHNUTNÁ.

Lucia-me & 6S

Existuje tzv. Proces kvality 6S. Predstavuje vysokú kontrolu kvality počas všetkých vývojových fáz produktu, čo je základ farmaceutického prístupu k vývoju produktov.


1. Výber - SELECTION

Aby ste našli rastlinné zložky s tými najvhodnejšími vlastnosťami pre podporu zdravia, existujú tímy expertov, ktoré robia dôkladný výskum, kompiláciu, hodnotenie a zhrnutie historického využívania a súčasných znalostí o vlastnostiach rastlinných zložiek a prínose pre zdravie. Taktiež vykonávajú originálny výskum v záujme identifikovania nových rastlinných zložiek koordináciou známych odborníkov z celého sveta. Do úvahy sa berú iba tie rastliny, ktoré prejdú rozsiahlymi testami autenticity, užitočnosti a bezpečnosti.


2. Hľadanie zdrojov - SOURCING

Keď sa tím rozhodne ďalej pokračovať s konkrétnou rastlinnou zložkou, vyšetria možné zdroje tejto rastlinnej zložky a vykoná rozsiahle analýzy na vzorkách v každom zdroji. Dodávateľské zdroje sa určia v závislosti od kvality a koncentrácií aktívnych zložiek prítomných vo vzorke z tohto zdroja.


3. Štruktúra - SPECIFICATION

S použitím najlepších analytických techník a vďaka spolupráci s uznávanými univerzitami a laboratóriami sa vykonávajú štrukturálne analýzy prírodných zlúčenín nachádzajúcich sa vo vybranej rastlinnej zložke. Pri týchto analýzach izolujú a vyčistia špecifické chemické štruktúry do štandardizovaných extraktov, čo je kľúčový krok pri zaistení bezpečnej a účinnej rastlinnej zložky.


4. Štandardizácia - STANDARDIZATION

Pre každú aktívnu zložku je charakteristický široký rozsah rastlinných zložiek. Aktívne zložky produktu sa optimalizujú prostredníctvom prísnych, vlastných štandardizačných procesov (na aspoň jeden relevantný molekulový značkovač). Každá kapsula obsahuje rovnaké množstvo každej z aktívnych zložiek.


5. Bezpečnosť - SAFETY

Vedci skúmajú a dokumentujú históriu používania a bezpečnosti produktu. Použité množstvo aktívnej zložky je určené dávkovaním zisteným počas opakovaných pokusov a je podložené zverejnenými údajmi. Etiketa každého produktu obsahuje rady pre použitie a príslušné výstražné informácie.


6. Osvedčenia - SUBSTANTION

Výrobca vydáva v súvislosti s produktmi iba také vyhlásenia, ktoré majú svoje odôvodnenie v dokumentovaných predklinických a klinických štúdiách. Údaje z týchto štúdií sa následne odovzdajú hlavným medzinárodným časopisom na zhodnotenie. Táto oddanosť vedeckým štandardom dokazovania pomáha výrobcovi byť lídrom v priemysle produktov prírodnej starostlivosti o zdravie. Zmysel pre podrobnosti, prísne vedecké testovanie a oddanosť kvalite zaisťuje, že každý produkt je úplne bezpečný a účinný.

 

Otázne je, koľko spoločností NA SVETE využívajú postupy vedy a výskumu pre docielenie top kvality produktu, absolútne bezpečného pre spotrebiteľa.


MAJME ZÁUJEM O INFORMÁCIE

Keď siahnete po akomkoľvek produkte z rady výživových doplnkov stravy, preverte si dodávateľa a opýtajte sa na tieto certifikáty bezpečnosti, ktorými by mali dané produkty kryté. Ja osobne sa pýtam, okrem nižšie spomínaných garancií, na dvojito-placebo štúdiu...


NSF

NSF - program certifikácie výživových doplnkov - nutné NSF International, The Public Health and Safety Company™ je nezisková, nevládna organizácia, ktorá je svetovým vodcom vo vývoji noriem, certifikácie výrobkov, vzdelávaní a zhodnotení rizika pre vaše zdravie a bezpečnosť. NSF program certifikácie výživových doplnkov pomáha výrobcom a značkovým výrobkom zaobstarať si nezávislé testy a overiť kvalitu ich výrobkov a výrobných procesov.

www.nsf.org (The Public Health and Safety CompanyTM)

Consumer Lab

ConsumerLab.com - program dobrovoľnej certifikácie ConsumerLab.com certifikoveje oddelené kategorie v nezávislých testovacích programoch: multivitamíny, zakázané látky pre športovcov, alfa-lipoová kyselina, vitamíny skupiny B, vitamín C a E. ConsumerLab.com použil kritériá na identifikáciu a koncentráciu jednotlivých zložiek a neprítomnosť kontaminácií. Prítomnosť zakázaných látok pre športovcov bol vyvinutý pre americký olympijský výbor a testuje 170 zakázaných látok. Tento zoznam je utvorený na základe látok zakázaných Svetovou antidopingovou organizáciou – najprísnejší zoznam zakázaných látok pre športovcov. Pre ďalšie informácie navštívte www.ConsumerLab.com

Banned Substatnes Control Group

Banned Substances Control Group Skupina kontrolujúca prítomnosť zakázaných látok (Nezávislá certifikačná služba) BSCG testovuje na neprítomnosť viac ako 80 látok zakázaných Medzinárodným olympijským výborom (International Olympic Committee - IOC), Svetovým antidopingovým výborom (World Anti-Doping Agency - WADA), Národnou akademickou atletickou spoločnosťou (National Collegiate Athletic Association NCAA) a mnohými inými medzinárodnými profesionálnymi a amatérskymi športovými organizáciami. Testovanie, ktoré urobila BSCG ešte potvrdilo skutočnosť, že produkty neobsahujú žiadne stimulanty ako efedrín ani anabolické látky, včítane androstenedionu a iných steroidov. BSCG je jediný certifikačný program, ktorý používa laboratóriá akreditované IOC a WADA. Jedinečným aspektom testovania v BSCG je že sa testuje každá séria výrobkov testami šitými na mieru podľa zloženia výrobku. Pre ďalšie informácie navštívte www.bscgi.org


Užívate doplnky výživy a chcete dôkaz o bezpečnosti ich užívania a kvalite?

PÝTAJTE SA OTÁZKY.

  1. Je výrobok klinicky testovaný?

  2. Prešiel výrobok dvojitou placebo štúdiou?

  3. Aký proces výroby stojí za jeho vznikom?

  4. Očakávam garancie.

@nuluciame, Vaša Lucka