top of page

FYZICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY DLHOVEKOSTI


@nuluciame dochodok

V dnešnej dobe storoční ľudia nepatria do kategórie náhodne prežívajúcich. Sú to jedinci stelesňujúci vynikajúce prístupy a hodnoty. Slobodomyseľnosť a nezávislosť, sú charakteristiky, ktorými sa vyznačujú práve ich vlastnosti. V priebehu ich života sa storoční ľudia nenechali zviazať žiadnymi obmedzeniami. Väčšina z nich strávila život v usilovnej, samostatnej práci a veľmi malé percento z nich bola zamestnaná v moderných korporáciách.

VŠETCI VYSOKO HODNOTILI SVOJU NEZÁVISLOSŤ.

 

Ako som spomínala v ostatnom blogu o "adaptabilite", boli všetci vysoko adaptabilní svojim životným situáciám. Je jasné, že napriek tomu, že všetci tvrdo pracovali, nachádzali vo svojej práci potešenie. Takmer všetci vyjadrovali silnú vôľu k životu a jednoduché prežitky života.

TAKMER VŠETCI VYJADROVALI SILNÚ VÔĽU K ŽIVOTU A JEDNODUCHÉ PREŽITKY ŽIVOTA.

 

Definovať dlhovekosť je problematické. Na jednej strane sú to láskaví, tichí a skromní starčekovia či babičky; na strane druhej, nespoločenskí a protivní ľudia. Spoločným rysom je zmysel pre sebestačnosť, ktorý hlboko preniká celou osobnosťou.

 

Existujú tzv. FYZICKÉ a PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY DLHOVEKOSTI.

@nuluciame fyzické zdravie

FYZICKÉ CHARAKTERISTIKY DLHOVEKÝCH

 • Žiadna výrazná nadváha ani podvýživa.

 • Malé váhové výkyvy v priebehu života.

 • Dobrý svalový tonus.

 • Dobrý stisk.

 • Mladistvý vzhľad pokožky.

 • Stále šoférujú auto a sú vo fyzickej činnosti.


PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY DLHOVEKÝCH

 • Vysoká prirodzená inteligencia, záujem o súčasné dianie, dobrá pamäť.

 • Nepodliehajú hnevu, nie sú náchylní k obavám.

 • Väčšina z nich prežila ťažkú životnú depresiu, ktorá ich zasiahla medzi päťdesiatkou a šesťdesiatkou, spamätali sa z toho, postavili sa na nohy s víziou novej budúcnosti.

 • Tešia sa zo života. Majú výrazný zmysel pre humor. Reagujú na jednoduché potešenie a prežitky. Život považujú za veľké dobrodružstvo.

 • Veľká adaptabilita.

 • Nezaoberajú sa myšlienkami na smrť.

 • Žijú spokojne z dňa na deň.

 • Dá sa povedať, že všetci sú veriaci, no nikto z nich neinklinuje k ortodoxnej krajnosti.

 • Všetci sú umiernení v stravovaní. Nedodržiavajú žiadne zvláštne diéty. Ich strava predstavuje široká škála potravín bohatej na bielkoviny s nízkym obsahom tuku.

 • Všetci skoro vstávajú. Priemerná doba spánku predstavuje šesť až sedem hodín.

 • Za celý život užili veľmi málo syntetických liekov.

 • Väčšina pije kávu.

@nuluciame pokoj

Píšem si denník svojich denných aktivít, čo mi prináša objektívnu spätnú väzbu efektivity mojich všedných dní na všetkých úrovniach. Cieľom nie je nič iné ako vyvažovať tam, kde je to naozaj nutné.

@nuluciame jeseň života

DLHOVEKOSŤ AKO CIEĽ


Jedzme striedmo.

Cvičme a dbajme na pohyb na čerstvom vzduchu.

Vyberme si zamestnanie, ktoré nás robí spokojných.

Snažme sa o rozvoj príjemnej a otvorenej osobnosti.

Udržujme vysoký stupeň osobnej hygieny.

Pime výživné nápoje.

Vyhýbajme sa užitiu stimulantov či upokojujúcich liekov.

Doprajme si dostatok odpočinku.

Majme pravidelnú stolicu raz denne.

Tešme sa z rozumného sexuálneho života.

V prípade choroby si zariaďme patričnú lekársku starostlivosť.

S láskou, Vaša Lucka.