top of page

MEDITÁCIOU K PREDĹŽENIU ŽIVOTA

Teraz, keď sa meditácia stala súčasťou hlavného prúdu západnej kultúry, vedci systematicky skúmajú účinky subjektívneho prežitku ticha, naplnenia a večnosti.

FYZIOLOGICKÝ STAV MEDITUJÚCICH ĽUDÍ VYKAZUJE TRVALÝ POSUN SMEROM K ÚČINNEJŠIEMU FUNGOVANIU ORGANIZMU.

 

Stovky pozorovaní potvrdzujú zníženú respiráciu,

zníženú spotrebu kyslíka a znížený stupeň metabolizmu.

Najvýznamnejším záverom týkajúceho sa starnutia je to, že u meditujúcich ľudí dochádza k zvráteniu stresom zapríčinenej hormonálnej nerovnováhy, ktorá urýchľuje starnutie.

TENTO ZVRAT SPôSOBUJE, ŽE DOCHÁDZA K SPOMALENIU, ALEBO DOKONCA K ZASTAVENIU STARNUTIA.

Nasvedčujú tomu merania rôznych biologických zmien.

 

Vedci dospeli k záveru, že u dlhodobo meditujúcich môže ich biologický vek byť o 5-12 rokov nižší ako vek chronologický. Najpozoruhodnejší výsledok štúdie bol fakt, že do samotného biologického procesu starnutia nie je nutné zasahovať. Žiadúcich výsledkov je možné dosiahnuť výhradne prostredníctvom vedomia. Inými slovami -

MEDITÁCIA MENÁ ZÁKLADNÝ RÁMEC URČUJÚCI OSOBNÝ PREŽITOK ČASU.

 

Na kvantovej úrovni to znamená, že fyzické priestorovočasové udalosti, akými sú napríklad srdcový tep a hormonálna hladina, sa dajú jednoducho ovplyvniť tým, že odvedieme svoju myseľ od reality, ktorá nie je tak silno ovládaná časom.

Nová paradigma nám potvrdzuje, že

ČAS MÁ MNOHO ÚROVNÍ A VŠETKY SÚ K DISPOZÍCII V NAŠOM VEDOMÍ.

Jediný čas, ktorý tu je, je ten, ktorý si uvedomujeme...

@nuluciame meditation

bottom of page