top of page

POSILNENIE SEBAVEDOMIA - CVIČENIE SO ZRKADLOM

Predstavme si, že naše sebavedomie je ako hromada pokerových žetónov.

Predstavme si, že spolu hráme poker. Vy máte 10 žetónov a ja ich mám 200. Kto myslíte, že bude hrať túto hru opatrnejšie? Vy, alebo ja? Ak stavíte dvakrát zle s piatimi žetónmi, vypadnete z hry. Ja môžem stratiť päť žetónov štyridsaťkrát. Budem riskovať omnoho viac ako vy, pretože si môžem dovoliť straty...

@nuluciame childhood

Výška sebavedomia funguje rovnako. Čím viac si uvedomujeme a uznávame svoje úspechy, tým viac sme si istejší pri prijímaní ďalších rizík a ich úspešného zvládnutia.

KEĎ SI UVEDOMÍME SVOJE ÚSPECHY Z MINULOSTI, ZÍSKAME VAČŠIE SEBAVEDOMIE A BUDEME MAŤ

VIAC ÚSPECHOV V BUDÚCNOSTI.

 

Jednoduchým spôsobom, ako začať s inventúrou našich úspechov je, že si svoj život rozdelíme do troch rovnako dlhých období. Potom si spravíme zoznam troch úspechov, ktoré sme dosiahli v každom z nich.

@nuluciame úspech

Mám 40+ rokov a svoj život si rozdelím na tri tretiny.

Prvá tretina: Od narodenia po 14.rok

1. Niekoľkonásobné víťazstvo v reprezentácii školy súťaže "Partizánsky samopal".

2. Úspešné dokončenie ZŠ s vyznamenaním.

3. Prijatie na gymnaziálne štúdium.

Druhá tretina: Od 15.roka po 27.rok

1. Na stužkovej slávnosti som oficiálne prednášala vlastnú poéziu.

2. V zahraničí som získala certifikát o úspešnom absolvovaní štúdia.

3. Dosiahla som inžiniersky titul v štúdiu na Technickej Univerzite.

Tretia tretina: Od 28.roka po 40.rok

1. Úspešné založenie GK a otvorenie prevádzky športového tréningového centra.

2. Nadobudnutá licencia rozhodcu III triedy.

3. Vydané CD zo školenia v oblasti networkmarketingu.

 

Vedeli by sme zostaviť zoznam 100 úspechov? Dostaneme sa k číslu 30 a potom to môže znamenať veľký problém. Je však dôležité, aby sme zapísali každý úspech, nielen ten, ktorý rezonuje v našej minulosti ako hviezdny.

V mojom prípade považujem za môj najväčší úspech založenie rodiny a šťastie môjho manžela a detí. Od tohto momentu zdieľam nekonečne mnoho úspechov, ktoré s touto skutočnosťou úzko súvisia.

 

Brian Tracy, svetoznámy autor a školiteľ v oblasti motivácie a osobného rozvoja, odporúča cvičenie so zrkadlom. Cvičenie so zrkadlom je založené na princípe, že všetci potrebujeme uznanie, ale najdôležitejšie uznanie je to, ktoré máme sami od seba.

SME ŽIVÝM MAGNETOM. TO, ČO PRIŤAHUJETE DO SVOJHO ŽIVOTA, JE V SÚLADE S NAŠIMI DOMINANTNÝMI MYŠLIENKAMI.

 

CVIČENIE SO ZRKADLOM

Pred tým, ako si večer ľahneme do postele, postavíme sa pred zrkadlo a zhodnotíme všetko, čo sme za celý deň urobili. Začneme niekoľko sekundovým pohľadom do očí. Potom sa oslovíme menom a začneme nahlas rozprávať na nasledujúce témy:

  • Každý úspech - obchodný, finančný, vzdelávací, osobný, psychický, duchovný alebo emocionálny.

  • Každá osobná disciplína, ktorou sme sa zaoberali - diéta, cvičenia, čítanie, meditovanie.

  • Každé pokušenie, ktorému sme odolali - jedenie dezertu, klamanie, príliš dlhé pozeranie televízie, ísť spať príliš neskoro, príliš veľa piť.

Počas cvičenia udržiavame očný kontakt so svojím obrazom v zrkadle. Keď dokončíme svoje hodnotenie, uzavrieme cvičenie tým, že sa budeme naďalej pozerať sami na seba hlboko do očí a povieme si: "Mám ťa rada!". Zmyslom tejto poslednej časti je, aby sme sa neodvrátili od zrkadla s pocitom rozpakov, že cvičenie je hlúpe a my sme blázni.

Toto cvičenie by sme mali robiť po dobu troch mesiacov.

Zvyk, ktorý si vytvoríme nám prirodzenosť nám vlastnú, negatívne rozhovory z predstáv o nás samých, úplne vymažú.

Lucia-me mirror @nuluciame

MÁM ŤA RADA!

 

Na záver. Sľúbme si, že ak budeme ležať večer v posteli a uvedomíme si, že sme nespravili cvičenie, vstaňme a urobme to. :) S láskou, @nuluciame, Vaša Lucka