top of page

ZBAVME SA OČAKÁVANÍ


Lucia-me no stres

Dovolenky, ktoré sú priamo späté s novými predsavzatiami, čítaním kníh sprirituálneho zamerania či zdravšieho nadhľadu na bežný život, nás jednoduchšie vtiahnu do zdravého mentálneho či fyzického životného štýlu, ktorý by sme chceli žiť. V podstate je pre nás jednoduchšie meditovať, snívať a milovať všetko navôkol keď pociťujeme oddych, relax a spokojnosť. A práve preto by mal byť tento čas štartérom odbúrania očakávaní, ktoré sú zabijakom šťastia. A je úplne jedno aké očakávania máme na mysli. Pre jednoduchosť porozumenia, očakávania môžeme charakterizovať ako jednotlivé životné situácie vo vzťahu ku konečnému výsledku.

OČAKÁVANIA SÚ ZABIJAKOM ŠŤASTIA

 
@nuluciame dreaming

Očakávania konečných výsledkov však nezabíjajú len naše šťastie, zabíjajú aj naše zdravie a pravdepodobnosť úspechu takmer vo všetkých oblastiach. Prečo? Pretože pokiaľ výsledok dosiahneme alebo nie, vždy sa dostávame do chronického stresu. Počas uplynulých tridsiatich rokov prakticky všetky lekárske školy hovoria o tom, že viac ako 95 percent všetkých chorôb pochádza zo stresu. Okrem problémov so zdravím je stres príčinou všetkých ostatných problémov, ktoré môžu nastať v našich životoch. Inými slovami, stres vytvára neúspech.

OČAKÁVANIA VYVOLÁVAJÚ STRES A CHRONICKÝ STRES

VYTVÁRA NEÚSPECH

 

STRES

  1. Stres v nás vyvoláva choroby

  2. Stres nás ohlupuje. Odkláňa tok krvi z našich vyšších rozumových centier a zabíja tvorivosť, zručnosti potrebné na riešenie problémov a všetko, čo potrebujeme na úspech.

  3. Stres nám vysáva energiu. Po počiatočnom prívale energie z kortizolu zažívame predávkovanie adrenalínom a naša energia prudko klesá. Je to preto, lebo stres by sme mali zažívať iba vtedy, keď je v ohrození náš život a potrebujeme buď bojovať alebo utekať. Úprimne, boj o holý život už nie je vo väčšej časti Európy každodennou súčasťou dní v tomto tisícročí.

  4. Stres nás núti pristupovať ku všetkému negatívne. "Ja to nedokážem. To nebude fungovať. Nie som dosť dobrá. Nemám dostatok talentu. Ekonomika je na tom veľmi zle." Keď uvažujeme nad týmito vecami, považujeme to za úprimné hodnotenie situácie. Tak to však nie je. Hovorí za nás stres. Kým neodstránime stres, môžeme sa donekonečna pokúšať meniť ich silou vôle, no takmer nikdy sa nám to nepodarí.

  5. Stres spôsobuje zlyhanie takmer pri každej úlohe.Ako sa nám môže dariť uspieť v ničom, keď sme chorí, otupení, unavení, znechutení a máme negatívny postoj?Chvíľu možno dokážeme tlačiť kameň do kopca, zvyčajne sa však skotúľa naspäť a pridlávi nás.

 

Napriek tomu môžeme dosiahnuť želaný výsledok, ak sme v danej oblasti nadaní, ako napríklad v športe, vede, financiách alebo obchode. V dlhodobom meradle však nebudeme šťastní, naplnení ani spokojní. Tieto pocity sú snáď najdôležitejšou časťou definície úspechu: dosiahnuť vytúžený konečný cieľ a byť pritom šťastný, naplnený a spokojný. Nemali by sme sa uspokojiť s niečim menším.

POCITY SÚ NAJDÔLEŽITEJŠOU ČASŤOU DEFINÍCIE ÚSPECHU

 
@nuluciame live

V závere len moje nesmelé poznanie. Keď snívam, zameriavam sa na pocit, ktorý bezprostredne súvisí s dosiahnutím vytúženého cieľa. Stav pokoja, lásky a svetla mi dáva jednoznačnú odpoveď bez ohľadu na okolnosti a vonkajšie vplyvy. Život sa deje, nie je jednoduchý ale je skutočný.

ŽIME, NECH JE TO AKOKOĽVEK NEUVERITEĽNÉ!

bottom of page